Adendum Malaysia untuk Dasar Privasi Aplikasi Safeo ("Adendum")

Adendum ini melengkapkan, memperincikan atau mengubah Dasar Privasi Aplikasi Safeo https://safeo.ai/privacy.html sesuai dengan undang-undang privasi data tempatan yang berlaku, peraturan dan undang-undang pelaksanaannya dan penerbitan berkaitan pengatur privasi data tempatan (secara kolektif disebut di sini sebagai "Undang-undang").

Adendum ini dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA"), yang menjelaskan bagaimana informasi ("Data Peribadi") dikumpulkan dan digunakan dan pilihan berkenaan dengan Data Peribadi. (secara kolektif, "Data Peribadi") oleh Safeo ("Safeo" atau "kami" selepas ini). Untuk tujuan ini, istilah "proses" harus meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pengumpulan, pencatatan, organisasi, penyimpanan, pengemaskinian atau pengubahsuaian, pengambilan, perundingan, penggunaan, penyatuan, penyekat, penghapusan atau pemusnahan data peribadi.

Kewajipan Perlindungan Data Peribadi

Sifat perniagaan Safeo adalah sedemikian rupa sehingga pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi sangat penting bagi produk dan perkhidmatan yang kami sediakan. Kami bekerja keras untuk menghormati dan menjaga privasi peribadi dan dengan demikian menyelaraskan kebijakan ini dengan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) ketika mengumpulkan, memegang, memproses atau menggunakan Data Peribadi di Malaysia. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahawa semua pekerja dan ejen kami menunaikan tanggungjawab ini. Di bawah PDPA, Safeo terikat dengan kewajiban berikut berkenaan dengan Data Peribadi anda:

 1. 1. Persetujuan
 2. 2. Batasan Tujuan
 3. 3. Makluman
 4. 4. Akses dan Pembetulan
 5. 5. Ketepatan
 6. 6. Perlindungan
 7. 7. Pengekalan
 8. 8. Had Pemindahan
 9. 9. Keterbukaan
 10. 10. Hak, Kewajiban dan Kegunaan Lain

Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Safeo mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:

 • nama, tajuk, alamat;
 • nombor pengenalan diri dan / atau pasport;
 • nombor telefon;
 • alamat e-mel dan kata laluan dalam talian;
 • rekod komunikasi dengan Safeo;
 • respons terhadap tinjauan dan peraduan pasaran yang dilakukan oleh Safeo atau bagi pihaknya;
 • maklumat kad kredit atau kad debit;
 • rakaman kamera atau video yang mengenal pasti individu (termasuk rakaman CCTV) yang dipasang di beberapa bahagian premis Safeo sebagai sebahagian daripada infrastruktur keselamatannya;
 • nama pengguna, kata laluan dan pengecam lain semasa anda mendaftar di laman web / aplikasi mudah alih Safeo;

Maklumat peribadi sensitif

a. Definisi maklumat peribadi sensitif

Di bawah undang-undang Malaysia, maklumat peribadi sensitif merujuk kepada data peribadi yang terdiri daripada maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental atau keadaan subjek data, pendapat politiknya, kepercayaan agamanya atau kepercayaan lain yang serupa, komisi atau dugaan komisi oleh dia melakukan sebarang kesalahan atau data peribadi lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri dengan perintah yang disiarkan dalam Warta.

b. Pemprosesan maklumat peribadi sensitif

Kami hanya akan memproses maklumat peribadi sensitif atas persetujuan yang jelas dari subjek data dan hanya untuk tujuan yang diberikan, atau sesuai dengan undang-undang.

Dalam memproses maklumat peribadi sensitif, Safeo akan memberitahu subjek data mengenai maklumat peribadi sensitif yang diperlukan untuk memenuhi fungsi teras produk atau perkhidmatan, dan akibat penolakan terhadap pemprosesan, dengan tujuan membenarkan subjek data memutuskan sama ada atau tidak untuk memberi persetujuan.

Pengumpulan, Tujuan Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi

Data peribadi, secara umum, hanya akan dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan utama seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Aplikasi Safeo.

Pendedahan

Safeo mendedahkan data peribadi untuk tujuan utama yang dikumpulkan; atau

 • untuk tujuan yang difikirkan sesuai oleh orang yang munasabah dalam keadaan itu; atau
 • di mana individu tersebut telah bersetuju; atau
 • jika dibenarkan oleh undang-undang;

Safeo tidak mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan sekunder melainkan persetujuan anda telah diperoleh sebelumnya mengikut undang-undang.

Safeo tidak akan menjual atau melesenkan data peribadi yang dikumpulkannya dari individu.

Dalam situasi di mana Safeo memproses data peribadi di luar jangkaan yang munasabah, Safeo akan memerlukan persetujuan anda sebelum diproses.

Pendedahan rentas sempadan

Segala data peribadi yang diberikan kepada Safeo dapat dipindahkan ke, disimpan oleh atau didedahkan kepada penerima luar negara. Sebagai contoh, Safeo boleh menggunakan pelayan yang dihoskan di luar negara untuk menyimpan data, yang mungkin termasuk data peribadi anda.

Data peribadi anda juga boleh diproses oleh pekerja atau pihak ketiga lain yang beroperasi di luar Malaysia di negara-negara seperti Amerika Syarikat atau India, yang bekerja untuk Safeo, atau oleh wakil dan pekerja syarikat induk dan sekutu Safeo.

Safeo akan mengambil langkah yang wajar, dalam keadaan tersebut, sebelum data peribadi anda diungkapkan kepada penerima di luar negara, untuk memastikan bahawa penerima di luar negara tidak melanggar undang-undang privasi yang berkaitan dengan data peribadi anda.

Pelanggaran data

Sekiranya terdapat suspek pelanggaran data, Safeo akan bertindak sesuai dengan rancangan tindak balas pelanggaran data. Sekiranya Safeo telah menentukan bahawa pelanggaran data telah terjadi, kami akan memberitahu pengatur privasi data tempatan dan subjek data yang terkena kesan tersebut sesuai dengan undang-undan

Tanpa Nama

Safeo memberi pilihan kepada individu untuk tidak memperkenalkan diri ketika menghadapinya, jika sesuai. Namun, jika anda tidak memberikan data pribadi yang kami minta, kemampuan kami untuk menangani pertanyaan, permintaan, keluhan atau permohonan anda mungkin akan berkurang.

Persetujuan dan batasan dalam pemprosesan data peribadi

Anda dapat memilih untuk memberikan atau tidak data pribadi Anda, dan, jika sudah disediakan, Anda dapat memilih untuk menggunakan hak Anda untuk membantah, menyekat, atau menghapus data peribadi tersebut sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Sekiranya anda ingin menggunakan hak anda untuk membantah, menyekat, atau menghapus persetujuan anda, sila hubungi Safeo menggunakan maklumat hubungan di bawah.

Namun, dalam kes ini, kami mungkin tidak dapat memberikan bantuan atau perkhidmatan yang anda minta dengan secukupnya.

Apabila anda keberatan, menyekat atau membuang persetujuan anda, Safeo tidak lagi memproses data peribadi anda, kecuali dalam kes yang dibenarkan atau diharuskan oleh undang-undang.

Sekiranya anda ingin mengemas kini, membetulkan atau mengakses data peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat perhubungan di bawah.

Penggunaan Data dalam Pemasaran Langsung

Safeo bertujuan untuk mematuhi kehendak PDPA dan menghormati pilihan anda

Sekiranya anda sebelumnya telah menyetujui kami untuk menghantar pesanan promosi dan / atau pemasaran melalui nombor telefon anda, kami akan terus melakukannya sehingga anda menarik balik kebenaran anda

Contoh Data Peribadi yang mungkin dikumpulkan, digunakan dan / atau didedahkan oleh Safeo untuk menghantar anda pesanan pemasaran dan / atau promosi mengenai produk dan perkhidmatan kami yang mungkin menarik dan relevan dengan anda termasuk (senarai tidak lengkap): nama anda , maklumat hubungan, corak dan tingkah laku transaksi, dan data demografi..

Bergantung pada produk atau perkhidmatan yang berkenaan, Data Peribadi anda mungkin diungkapkan kepada: Syarikat kumpulan Safeo; institusi kewangan pihak ketiga, syarikat insurans, syarikat kad kredit, syarikat telemarketing, penyedia perkhidmatan sekuriti dan pelaburan; penyedia perkhidmatan yang telah dikontrak oleh Safeo untuk menyediakan perkhidmatan pentadbiran, kewangan, penyelidikan, profesional atau lain-lain kepada Safeo; sesiapa sahaja yang diberi kuasa oleh anda, seperti yang ditentukan oleh anda.

Pada bila-bila masa, anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran dari kami dengan menghubungi kami atau dengan menggunakan kemudahan penyisihan yang disediakan dalam komunikasi pemasaran kami dan kami akan memastikan bahawa nama anda dikeluarkan dari senarai mel kami.

Pertanyaan dan Aduan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi Aplikasi Safeo, adendum ini atau mengenai penggunaan data peribadi anda dari kami, anda boleh menulis kepada kami dengan menggunakan maklumat hubungan berikut:

E-mel: legal@safeo.ai

Perubahan pada Dasar Privasi

Kami berhak untuk mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebarang perubahan pada Dasar Privasi akan dimuat turun ke Laman Web kami dan oleh itu, kami mempelawa anda untuk memeriksa / mengunjungi Laman Web dari semasa ke semasa untuk setiap perubahan secara berkala.

Oleh kerana perbezaan undang-undang dan bahasa tempatan, sekiranya terdapat pertentangan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dari Adendum, versi Bahasa Inggeris dari Adendum akan berlaku.